image

Những dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ 8 tuổi

 

Hầu hết trẻ 8 tuổi sẽ tiếp tục phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng, với khoảng 3.000 từ mới được học trong một năm.

Trẻ cũng bắt đầu bộc lộ khả năng chơi chữ. Trẻ sẽ sử dụng một từ bất kỳ để chuyển tải ý nghĩa ngược lại so với nghĩa đen của chính từ vựng đó.

Ở tuổi lên 8, trẻ có thể:

 • Sử dụng các câu phức tạp hơn
 • Sử dụng chính xác phần lớn các đại từ trong tiếng Anh
 • Có thể nói và viết về những gì mọi người đang làm bằng thì hiện tại tiếp diễn
 • Biết nói về những trẻ làm tốt hoặc làm không tốt
 • Biết nói và viết về những gì trẻ thích
 • Biết đọc về những kỷ niệm thời thơ ấu và biết tự viết ra bằng cách sử dụng động từ “to be” trong thì quá khứ đơn
 • Biết so sánh những thứ giống và khác nhau bằng cách sử dụng các tính từ so sánh hơn và so sánh nhất
 • Biết mô tả người
 • Biết nói và viết về các thói quen hàng ngày bằng thì hiện tại đơn
 • Biết sử dụng quá khứ đơn với các động từ có quy tắc
 • Sử dụng thành thạo must/mustn’t biểu thị nghĩa vụ
 • Đọc trôi chảy hơn các văn bản phù hợp với lứa tuổi bằng tiếng Anh
 • Biết cách phát âm chính xác khi nói tiếng Anh

Những dấu mốc quan trọng này sẽ giúp bố mẹ lựa chọn nội dung phù hợp từ eKids mà trẻ thấy hấp dẫn đồng thời giúp cải thiện kỹ năng tiếng Anh của trẻ.